Ngày 15/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có Công văn số 1361/UBND-KGVX chỉ đạo việc dạy và học cấp mầm non và phổ thông; Sở GD&ĐT Cà Mau có Công văn số 615/SGDĐT-MNPT gửi các đơn vị trường học về việc tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục từ ngày 17/3/2022.